Przedmiotem umowy jest zakup środków trwałych w celu uruchomienia produkcji na rynek europejski innowacyjnego, ultralekkiego szybowca rekreacyjnego z dedykowaną przyczepą do transportu. Środki trwałe stanowić będą wyposażenie warsztatu technologii produkcji kompozytów.

Ogłoszenie jest dostępne w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34058?sekcja=ogloszenie