Produkcja i sprzedaż szybowca ultralekkiego AXEL wraz z przyczepą oraz Serwis i obsługa szybowców  to główne założenia zakresu działalności spółki start-upowej współfinansowanej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Opracowany elektronicznie projekt szybowca zostanie przetestowany poprzez symulacje wytrzymałościowe oraz aerodynamiczne.

Organizacja produkcji seryjnej nastąpi poprzez zakup niezbędnego parku maszynowego – komora/piec do wygrzewania i utwardzania laminatów, pomieszczenie lakiernicze, drukarka 3D oraz organizacja działu projektowego i wyposażenie go w niezbędne narzędzia i oprogramowanie. W kolejnym etapie wykonamy profesjonalne formy na bazie projektu CAD/CAM. Ważnym elementem będzie dobór materiałów – tkaniny szklane oraz węglowe, żywice epoksydowe, metalowe elementy okuć, napędów sterów, szkło organiczne, tapicerka, wykładzina, elementy wykończeniowe. Kluczowym etapem będzie uzyskanie STC (Suplementu do Certyfikatu Typu) do konstrukcji istniejącej i w efekcie finalnym stworzenie pierwszego polskiego szybowca ultralekkiego seryjnego o nowoczesnej konstrukcji kompozytowej (szkło-epoksydowej) ze znaczącym udziałem włókien węglowych.

Produkcja szybowca „Axel” i przyczepy samochodowej do jego transportu będzie przebiegała w oparciu o najwyższe standardy branży lotniczej i transportowej. Detale, precyzja wykonania, czy użyte materiały będą spełniać oczekiwania najbardziej wymagających pilotów. Tak by pod względem jakości przewyższał oferowane szybowce ultralekkie. Zakupione zostaną środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, materiały i surowce, działania informacyjno-prom. Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy od 1.01.2021 do 31.12.2022 na terenie powiatu mieleckiego i gminy Padew Narodowa, Babule, powiat mielecki – województwo podkarpackie. Wartość dofinansowania to 999991,00 zł a wkład własny netto ponad 176 tys. złotych.