Ogłoszenie na wykonanie przemysłowej instalacji elektrycznej, wentylacji laminaterni, instalacji próżniowej oraz wysokiego ciśnienia oraz zakupu materiałów do wykonania szybowca w technologii kompozytowej

Przedmiotem umowy w punktach 1-3 jest zlecenie wykonania przemysłowej instalacji elektrycznej, wentylacji laminaterni, instalacji próżniowej oraz wysokiego ciśnienia do produkcji lotniczej. Przedmiotem umowy w punkcie 4 jest zakup zestawu materiałów i półproduktów na potrzeby 3 sztuk szybowca ultralekkiego w technologii kompozytowej. Ogłoszenie jest dostępne w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60341

Ogłoszenie zakupu wyposażenia warsztatu technologii produkcji kompozytów

Przedmiotem umowy jest zakup środków trwałych w celu uruchomienia produkcji na rynek europejski innowacyjnego, ultralekkiego szybowca rekreacyjnego z dedykowaną przyczepą do transportu. Środki trwałe stanowić będą wyposażenie warsztatu technologii produkcji kompozytów. Ogłoszenie jest dostępne w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34058?sekcja=ogloszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Kompletna dokumentacja do produkcji szybowca oraz przyczepy samochodowej do transportu szybowca

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 04.01.2021 r. w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy na wykonanie: Kompletnej dokumentacji do produkcji szybowca i przyczepy samochodowej do transportu szybowca Treść zapytania dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Vpx1p1ILMoNB8kcLPft51e2iYO4slsu9/view?usp=sharing Formularz ofertowy dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Vpx1p1ILMoNB8kcLPft51e2iYO4slsu9/view?usp=sharing