Przedmiotem umowy w punktach 1-3 jest zlecenie wykonania przemysłowej instalacji elektrycznej, wentylacji laminaterni, instalacji próżniowej oraz wysokiego ciśnienia do produkcji lotniczej. Przedmiotem umowy w punkcie 4 jest zakup zestawu materiałów i półproduktów na potrzeby 3 sztuk szybowca ultralekkiego w technologii kompozytowej.

Ogłoszenie jest dostępne w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60341