Ogłoszenie na wykonanie przemysłowej instalacji elektrycznej, wentylacji laminaterni, instalacji próżniowej oraz wysokiego ciśnienia oraz zakupu materiałów do wykonania szybowca w technologii kompozytowej

Przedmiotem umowy w punktach 1-3 jest zlecenie wykonania przemysłowej instalacji elektrycznej, wentylacji laminaterni, instalacji próżniowej oraz wysokiego ciśnienia do produkcji lotniczej. Przedmiotem umowy w punkcie 4 jest zakup zestawu materiałów i półproduktów na potrzeby 3…

Ogłoszenie zakupu wyposażenia warsztatu technologii produkcji kompozytów

Przedmiotem umowy jest zakup środków trwałych w celu uruchomienia produkcji na rynek europejski innowacyjnego, ultralekkiego szybowca rekreacyjnego z dedykowaną przyczepą do transportu. Środki trwałe stanowić będą wyposażenie warsztatu technologii produkcji kompozytów. Ogłoszenie jest dostępne w…